FB Pixel

Betingelser

Betingelser for påmelding til Kortfilmfestivalen 2020

For deltakelse i norsk konkurranseprogram

  • Filmens regissør eller hovedprodusent må være norsk eller bosatt i Norge. 
  • Utenlandsk film med norsk regissør kan også delta. 
  • Kortfilm fiksjon kan være inntil 35 minutter. 
  • Dokumentarfilmer kan være inntil 40 minutter.

 

Frister

  • Filmen må være ferdigstilt etter 15. mars 2019.
  • Siste frist for påmelding er mandag 16. mars 2020.

Filmer som går videre til konkurranse vil bli orientert om dette innen begynnelsen av april 2020. Påmelder må levere ferdig visningskopi til Kortfilmfestivalen innen 17. april 2020. 

Dersom visningskopi ikke leveres innen fristen står festivalen fritt til å kunne ta filmen ut av konkurranseprogrammet. Påmeldingsavgift vil ikke bli refundert.

 

Påmeldingskjema

Ved utfylling av påmeldingskjema forplikter Påmelder seg til å gi korrekte opplysninger om filmen, produksjonsinformasjon, fagfunksjoner og rettighetshavere.

Påmelder må inneha alle rettigheter til filmen og kunne dokumentere dette. Kortfilmfestivalen står fritt til å trekke filmen fra programmet dersom Påmelder ikke innehar rettigheter eller på andre måter har unnlatt å gi korrekte opplysninger om filmen. 

 

Vurdering av innsendte filmer

Påmeldte filmer blir vurdert av en forhåndsjury nedsatt av Kortfilmfestivalen. Forhåndsjuryen innstiller konkurranseprogrammet til daglig leder som er kunstnerisk ansvarlig. Beslutningen er endelig og kan ikke påklages.

 

Bruk av materiale

Dersom filmen går videre til konkurranse står Kortfilmfestivalen fritt til å kunne benytte filmens billedmateriale (foto og levende bilder) til ikke-kommersiell promotering av filmen, visningene og festivalen generelt for inneværende år. Dette inkluderer program, flyere, bannere og annet promoteringsmateriale for Kortfilmfestivalen 2020.

Filmer som tas ut til konkurranseprogram kan vises inntil 5 ganger i løpet av festivalen (inkludert repriser og spesialprogram) og i Best Of-program etter festivalen. Visninger utover dette avtales med Påmelder.

 

Tekniske krav

De fleste format aksepteres ved påmelding, men Kortfilmfestivalen forbeholder seg retten til å konvertere hvilket som helst innlevert materiale til DCP om dette er nødvendig for å kvalitetssikre gjennomføring av visningene.

Kortfilmfestivalen er en internasjonal festival og alle filmer som deltar i konkurranseprogram må derfor ha engelske undertekster.

Nyhetsbrev i footer

Motta vårt nyhetsbrev

Din personlige informasjon vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsbrev. Du kan når som helst melde deg av ved å klikke på en link i eposten.