FB Pixel

Prisvinnere 2023

PRISVINNERE KORTFILMFESTIVALEN 2022 

__________________________________________

 

GULLSTOLEN TIL BESTE NORSKE KORTFILM

The Golden Chair for Best Norwegian Short Film

 

Vinneren av Gullstolen for beste norske kortfilm mottar 50.000 kroner gitt av Kortfilmfestivalen. Vinneren kvalifiseres til vurdering for en Oscar®-nominasjon for Best Short Film, Live Action or Animated.

 

Vinneren av Gullstolen for beste kortfilm, blir også automatisk kortlistet for en Amandanominasjon. 

 

JURYEN: Marie Therese Guirgis, Brwa Vahabpour, Jukka-Pekka Laakso, Alexandra Kordas, Marte Germaine Christensen. 

 

VINNER 2022:  WALAAC, regissert av Carl Georg Rødsten

 

JURYENS BEGRUNNELSE:

 

NORSK: 

Vinnerfilmen gjør gjennom en enkel historie bruk av et trangt rom, og utvider det ved hjelp av filmens virkemidler. Den har en elegant tilnærming til hovedpersonens angst. Med presis redigering og god iscenesettelse skaper denne skrekkfilmen en utsøkt allegori om fremmedgjøring. Vi ønsker også å berømme filmen for en av årets beste skuespillerprestasjoner av Hamza Kader.

Gullstolen går til WALAAC, regissert av Carl Georg Rødsten.

 

ENGELSK:

The winning film makes through a simple story the use of a confined space, expanding it with the tools of cinema. It has an elegant approach to the main character’s anxiety. With precise editing and a good sense of staging, this horror film creates an exquisite allegory of alienation. We also want to praise the film for one of the best acting performances of the year by Hamza Kader. 

The Golden Chair goes to WALAAC, directed by Carl Georg Rødsten.HEDERLIG OMTALE:

BABY BOOM, regissert av Thomas Lunde.

 

Vi vil spesielt nevne en svært energisk, stilistisk og satirisk kortfilm. Eksposisjonen som effektivt bruker svart komedie for å diskutere temaet giftig maskulinitet, er levert på en måte som er svært underholdende og håndgripelig for publikum.

Juryen deler ut hederlig omtale til BABY BOOM, regissert av Thomas Lunde.

 

We would like to give special mention to a highly energized, stylistic and satirical short. The exposition of which effectively uses black comedy to discuss the subject of toxic masculinity, delivered in a way that is highly entertaining and palpable for the audience. 

The jury awards an Honorable Mention to BABY BOOM, directed by Thomas Lunde.

STILLSBILDE MED LAURELS 

_________________________________________________________________________

 

TERJE VIGEN-PRISEN

Terje Vigen-prisen består av en bronsestatuett laget av kunstneren Harald Oredam og 10.000 kroner gitt av Grimstad kommune. Prisen går til en norsk kortfilm eller kortdokumentar i konkurranse.

 

Vinneren av Terje Vigen-prisen blir også automatisk kortlistet for en Amandanominasjon. 

 

JURYEN: Marie Therese Guirgis, Brwa Vahabpour, Jukka-Pekka Laakso, Alexandra Kordas, Marte Germaine Christensen. 

 

VINNER 2022: MORE WOMAN, MORE CRY, i regi av Anne Haugsgjerd

 

JURYENS BEGRUNNELSE: 

 

NORSK: 

Det krever ferdigheter og et sofistikert nivå som filmskaper å kunne konstruere tilsynelatende tilfeldige observasjoner om seg selv, for å lage en personlig film som også handler om oss alle i ulike stadier i livet.

Denne filmen fant gjenklang hos juryen i sin fremstilling av temaer som aldring, ensomhet og død, fortalt med en skarp, observerende sans for humor.

Terje Vigen-prisen går til MORE WOMAN, MORE CRY, i regi av Anne Haugsgjerd

 

ENGELSK: 

It takes skills and a level of sophistication as a filmmaker to construct seemingly random observations about oneself, to make a personal film that is also about all of us in different stages in our lives.

This film resonated with the jury in its portrayal of themes including aging, loneliness and death, told with a sharp observational sense of humor. 

The Terje Vigen Award goes to MORE WOMAN, MORE CRY, directed by Anne Haugsgjerd

 

I tillegg til vinnerne av Gullstolen og Terje Vigen-prisen, har juryen også bestemt at (tittel) regissert av (tittel på regissør) også kortlistes til en Amanda-nominasjon. STILLSBILDE MED LAURELS 

_________________________________________________________________________

 

GULLSTOLEN TIL BESTE KORT DOKUMENTAR

Vinneren av Gullstolen for beste korte dokumentar mottar 50.000 kroner gitt av Aftenposten. Vinneren kvalifiseres til vurdering for en Oscar®-nominasjon for Best Documentary Short Subject. JURYEN: Ash Hoyle, Odveig Klyve, Christine Kecher, Corinne van Egeraat, Jonas Brenna

 

VINNER 2022: LIGHT YEARS , regissert av Monika Proba

 

JURYENS BEGRUNNELSE: 

 

NORSK:

For den delikate og komplekse observasjonen av tro, humoren og varmen i møte med disharmoni mellom kjærlighet og tradisjon, de uforglemmelige talentfulle og hengivne deltakere, og sin strenghet i håndverket, tildeler vi Gullstolen til LIGHT YEARS , regissert av Monika Proba

 

ENGELSK: 

For its delicate and complex observation of faith, its humour and warmth in the face of disharmony between love and tradition, its unforgettably talented and devout participants, and its rigour of craft – 

we award the Golden Chair to LIGHT YEARS, directed by Monika ProbaHEDERLIG OMTALE:

Love, Dad, regissert av Diana Cam Van Nguyen

 

NORSK

For sitt forbløffende originale kunstnerskap, den feiende fantasien brukt på de fleste menneskelige historier, dens betagende ærlighet, vågale lekenhet og for håpet det innpodet i oss alle, tildeler vi en hederlig omtale til LOVE, DAD, regissert av Diana Cam Van Nguyen

 

ENGELSK

For its stunningly original artistry, its sweeping imagination applied to most human of stories, its breathtaking honesty, daring playfulness, and for the hope it instilled in all of us, we award an honorable mention to LOVE, DAD, directed by Diana Cam Van Nguyen STILLSBILDE MED LAURELS 

_________________________________________________________________________

 

GULLSTOLEN TIL BESTE INTERNASJONALE KORTFILM

Vinneren av Gullstolen for beste internasjonale kortfilm mottar 50.000 kroner gitt av Kortfilmfestivalen. Vinneren kvalifiseres til vurdering for en Oscar®-nominasjon for Best Short Film, Live Action or Animated, såfremt filmen oppfyller alle de øvrige kravene The Academy® har til filmer som blir nominert.

 

JURYEN: Mona Johanne Hoel, Truls Krane Meby, Michael Fukushima, Jean-Christophe Lamontagne, Marina D. Richter

 

VINNER 2022: THE HUMAN TORCH, regi: Risto-Pekka Blom.

 

JURYENS BEGRUNNELSE: 

 

NORSK

Tilsynelatende enkel, men denne overraskende tettpakkede filmen får oss til å sette spørsmålstegn ved arvelige lydighetskoder. Det trivielle dilemmaet over å gå over veien på rødt blir til en krise mellom struktur og kaos. 

Gullstolen for beste internasjonale kortfilm går til THE HUMAN TORCH, regi: Risto-Pekka Blom.ENGELSK

Seemingly simple, this surprisingly dense film makes us question inherited codes of obedience. The mundane dilemma of crossing the road on the red becomes a crisis between structure and chaos. The jury awards the Golden Chair to THE HUMAN TORCH, directed by Risto-Pekka Blom.HEDERLIG OMTALE: 

 

Kari Nøst Hegseth Bård Ydén mangler tekst her Signe Pahle

 

NORSK

En film der tema og subjekt ikke presses på oss, en film som antar sin egen identitet og de tilhørende karakterer. Juryen gir en hederlig omtale til den utsvevende, fargerike og aktuelle TANK FAIRY, regissert av Erich Rettstadt.

 

ENGELSK

A film where the theme and subject aren’t forced upon us, this film assumes its own identity and that of its characters. The jury awards an Honorable Mention to the flamboyant, colorful, and relevant TANK FAIRY, directed by Erich Rettstadt.

 

 

 

STILLSBILDE MED LAURELS 

_________________________________________________________________________

 

GULLSTOLEN TIL BESTE MUSIKKVIDEO

Vinneren av Gullstolen for beste musikkvideo mottar 50.000 kroner gitt av Oslo Fotokunstskole.

 

JURYEN: Linda Bournane Engelberth, Sarah Christin Calvert, Siri Schippers Skaar 

 

VINNER 2022: General Forsamlings KJÆRE GUD, regissert av Ivar Aase 

 

JURYENS BEGRUNNELSE: 

 

NORSK:

Årets vinner er en helt unik musikkvideo, med mange kvaliteter som utvider formatet og som skiller seg ut med en filmatisk tilnærming og god historiefortelling. Videoen har et visuelt sterkt formspråk hvor regissøren har et godt øye for detaljer, komposisjon, farger, lys og følelsesmessig oppbygging. Regissøren tar oss gjennom et helhetlig univers hvor musikk og video supplerer hverandre godt, med bruk av mørk humor og lokalbefolkning, som både gjennom musikk og film drar oss inn i en egen dyster landlig verden. 

Gullstolen for beste musikkvideo går til General Forsamlings KJÆRE GUD, regissert av Ivar Aase.

ENGELSK: 

This year’s winner is a completely unique music video, with many qualities that expand the format and stand out with a cinematic approach and good storytelling. The video has a visually strong design language where the director has a good eye for detail, composition, colors, light and emotional structure. The director takes us through a holistic universe where music and video complement each other well, with the use of dark humor and locals, who both through music and film draw us into their own gloomy rural world.

The golden chair for best music video goes to General Forsamling with  DEAR GOD, directed by Ivar Aase.

 

HEDERLIG OMTALE: Felix Campagne Andersen for musikkvideoen til Turabs JEG LOT HUN DRA. 

 

NORSK:

Juryen ønsker å gi ekstra oppmerksomhet til en musikkvideo som utstråler et ungt og energisk engasjement fra en regissør i startfasen av sin karriere. Det blir spennende å følge med på utviklingen videre til denne unge regissøren. 

Hederlig omtale går til Felix Campagne Andersen for musikkvideoen til Turabs JEG LOT HUN DRA. 

ENGELSK: 

The jury wants to give extra attention to a music video that radiates a young and energetic commitment from a director in the early stages of his career. It will be exciting to follow the development of this young director.

Honorable mention goes to Felix Campagne Andersen for the music video for Turab’s I LET HER GO.STILLSBILDE MED LAURELS 

 

_________________________________________________________________________

 

AGDER FYLKESKOMMUNES UNGDOMSPRIS

Agder fylkeskommunes ungdomspris deles ut av en ungdomsjury bestående av elever fra Dahlske videregående skole i Grimstad, og går til en film i internasjonal konkurranse.

 

JURYEN Elever fra Dahlske videregående skole i Grimstad

 

VINNER 2022: SHARK, regissert av Nash Edgerton 

 

JURYENS BEGRUNNELSE:

 

NORSK: 

Årets pris går til en film som først og fremst klarer å blande spøk og alvor på en underholdene måte. Filmens to hovedpersoner utfordrer hverandre til punktet hvor det har gått for langt, noe som får seriøse konsekvenser.  Juryen syntes at filmen lykkes med skildre denne problematikken på en måte som unge mennesker klarer å kjenne seg igjen i. 

 

ENGELSK: 

 

This year’s award goes to a film which manages to mix humor and gravity in an entertaining way. The two characters challenge each other to the brink of no return, resulting in serious consequences. This film succeeds in highlighting this theme in a way young people can relate to.STILLSBILDE MED LAURELS 

 

_________________________________________________________________________

 

GNISTPRISEN

Vinneren av Gnistprisen mottar 50.000 kroner gitt av Altibox, samt markedsføring og distribusjon av vinnerfilmen på Altibox’ strømmetjeneste. Prisen går til en norsk filmskaper som avslører en særskilt dristighet og et skapertalent som Altibox ønsker å hedre og støtte videre.

 

JURYEN: Tore Tomter, Terje Dale, Elisa Fernanda Pirir 

 

VINNER 2022: regissør Toni Nordli og hans film SIX FEET OF SEPARATION.JURYENS BEGRUNNELSE:

 

NORSK: 

Juryen syntes kvaliteten på årets filmer var ekstremt høy, både teknisk og i fortellerevnen. 

Vi fant en overraskende historie om avstanden som ble tvunget på oss i løpet av de siste to årene på grunn av pandemien. Vinnerfilmen representerer nøyaktig hva denne juryen ser etter, og vi er svært glade over å gi årets Gnistpris til regissør Toni Nordli og hans film SIX FEET OF SEPARATION. Vi ønsker ham alt godt i sitt fremtidige arbeid.ENGELSK

After four years with GNISTPRISEN, The Spark Award, at KORTFILMFESTIVALEN, this year Altibox decided to double the prize money from NOK 25 000 to 50 000. 

Altibox wants to support creativity and personal courage in the making of short films, and hope this award can inspire a filmmaker we think deserves some support and extra attention.

 

This year the jury found the quality of films extremely high, both technically and in the way of  storytelling. Editing and sound quality is generally of a very high standard.

It is also interesting to see that the production of animated films is blooming!

To be able to navigate through all these good films, the jury had to focus on the special qualities GNISTPRISEN is based on. Brave and playful filmmaking that appeals to an audience and says something important about the time we are living in.

 

This year we found a surprising story about the distance that has been forced upon us throughout the last couple of years because of the pandemic.

The winning film represents exactly what this jury is looking for. We are very pleased to announce that this year’s GNISTPRISEN goes to director Toni Nordli and his film “Six Feet of Separation”,  and we wish him the best of luck for his future works.
STILLBILDE MED LAURELS 

_________________________________________________________________________

 

TIMEGLASSET

Dramatikerforbundets pris Timeglasset og 15.000 kroner går til en eller flere manusforfattere som står bak en fiksjons- eller novellefilm i konkurransen for norsk kortfilm.

JURYEN: Rikke Gregersen og Øyvind Holtmon

 

Denne filmen er valg ut av juryen til å kortflistes til en Amandanomiasjon. 

 

VINNER 2022: OBSERVASJON, regissert av Christoffer Lossius.

 

JURYENS BEGRUNNELSE: 

 

NORSK 

Årets vinnerfilm fikk oss i juryen til å fortsette diskutere tematikken lenge etter vi hadde forlatt kinosalen. Den skildrer et komplisert tema på en nyansert måte, uten å selv ha en tydelig agenda.  Den er svært fokusert i den spesifikke situasjonen den skildrer, men samtidig forteller den oss noe dypere om det ofte kompliserte og noen ganger betente møtet mellom «mannen i gata» og faglige autoriteter. Filmen benytter et nøkternt filmspråk, som i stor grad hviler på et sterkt manus med presis dialog, og filmen engasjerer uavhengig om man har barn i barnehagen eller ikke. 

Timeglasset går til «Observasjon», regissert av Christoffer Lossius.

 

ENGELSK

This year’s winning film made us in the jury continue to discuss the topic long after we had left the cinema.  The film handles a complicated theme in a nuanced way, without itself having a clear agenda on the subject. It is very focused at a specific situasjon, but at the same time it tells us a deeper story about the often delicate and sometimes directly harmful meeting between «the common man» and professional authorities in our society.  The film tells the story using a sober cinematic style, which is largely based on a strong script with precise dialogue, and the story engages regardless of whether you have children in kindergarten or not.  

The Hourglass Award goes to OBSERVATION, directed by Christoffer Lossius

STILLBILDE MED LAURELS 

________________________________________________________________________

 

NORSK FILMFORBUNDS FAGPRIS

Norsk filmforbunds fagpris er på 10.000 kroner og går til en person som representerer ypperlig faglig innsats blant de norske filmene i konkurranse. 

 

JURYEN: Adrian Dalen, Jakob Rørvik og Malin Hannesdatter Sunde

 

VINNER 2022: Gilles Coirier, Marion Le Guillou, David Thomasse og Souad Wedell for BEAR HUG.

 

JURYENS BEGRUNNELSE: 

 

NORSK

Norsk Filmforbunds Fagpris går til en kortfilm som lykkes på alle absolutt alle områder, hvor alle fagfunksjoner er sentrale for sluttresultatet. Men vi ønsker å løfte fram skuespillet – og med skuespillet mener vi karakter-animasjonen. Fagprisen går til animatørene Gilles Coirier, Marion Le Guillou, David Thomasse og Souad Wedell for BEAR HUG.ENGELSK

The Norwegian Film Workers Association’s Technical Award goes to a short film that succeeds on every level, where every department plays a central role in the final result. We want to focus in on the acting – and by acting we mean the character animation.
The Technical Award award goes to the animators Gilles Coirier, Marion Le Guillou, David Thomasse og Souad Wedell for BEAR HUG.HEDERLIG OMTALE: 

NORSK 

Første hederlige omtale går til en klipper. Dette kunne vært en veldig konvensjonell dokumentar, men klipperen har valgt å fokusere inn på kroppene, ansiktene, bevegelsene og dansen for å løfte fram tematikken.
Hederlig omtale går til Andreas Strand Renberg for klippen i WHY I DANCE.

Den andre hederlige omtalen går også til en klipper. Klippen beveger seg fritt i tidslinjer, følger assosiasjoner, drømmer og tanker. Historiefortellingen ligger ofte i måten bilder settes opp mot hverandre, ikke bare i hva som fortelles direkte i dialog og handling.
Hederlig omtale går til Nicholas Iles for klippen på LYDEN AV FUGLER.

ENGELSK

The first honorable mention goes to an editor. This could have been a very conventional documentary, but the editor chooses to focus in on the bodies, the faces, the movements and the dance to bring forward the film’s themes. An honorable mention goes to editor Andreas Strand Renberg for WHY I DANCE.

The second honorable mention also goes to an editor. The edit moves freely between timelines, associations, dreams, and memories. The storytelling often works in how images are juxtaposed, not just in what is told directly through dialogue and action.
An honorable mention goes to Nicholas Iles for the edit of SOUND OF BIRDS.

STILLSBILDE MED LAURELS 

 

_________________________________________________________________________

 

FILMKRITIKERPRISEN

Filmkritikerprisen gis i form av et kunstverk til en norsk kortfilm i konkurranse.

 

JURYEN: Aleksander Huser, Ida Madsen Hestman  og Ida Cathrine Holme Nielsen

 

VINNER 2022: REGISSØREN, regissert av Ingrid Liavaag og Linda Gathu.JURYENS BEGRUNNELSE: 

 

NORSK 

Juryen landet på en enstemmig avgjørelse for årets vinner av Filmkritikerprisen.

Vinnerfilmen setter fingeren på utfordrende og komplekse problemstillinger i samtiden,

gjort på en leken og forførende måte – men hvor humoren aldri står i veien for det smertelig

gjenkjennelige. Et møte mellom afro-futuristiske ambisjoner og en av landets mest

ærverdige kulturinstitusjoner danner utgangspunkt for en skarp iakttakelse av

maktdynamikk og representasjon, og som stiller det stadig aktuelle spørsmålet om hvorvidt

man skal skjære av seg tunga.

 

ENGELSK

The jury was unanimous in its decision of a winning film that points to the challenges and complexities of today, in a playful and seductive manner – but where the humor never gets in the way of the painfully familiar. A meeting between afro-futuristic ambitions and one of the nations most revered cultural institutions is the starting point for a sharp observation of power dynamics and representation, asking the always current question of whether you should cut out your tongue or not.HEDERLIG OMTALE: 

NORSK 

Juryens hederlige omtale går til en film beregnet på en målgruppe som kanskje ikke så ofte blir anerkjent, målt opp mot filmer for et voksent publikum. Filmen skildrer utenforskap og tilhørighet på en oppriktig måte, men også naturens brutale realiteter for en ung målgruppe, uten å undervurdere dem. En stilsikker film med utsøkt håndverk og et særegent estetisk univers.

 

ENGELSK

Our Honorable Mention goes to a film targeting a group which maybe isn’t recognized as often, compared to films for an adult audience. it portrays otherness and belonging in a sincere  way, but also nature’s brutality towards the younger group without underestimating them. A stylistically confident film, exquisite craftsmanship and a unique aesthetic universe.

The Honorable Mention goes to BEAR HUG, directed by Margrethe Danielsen.

 

STILLBILDE MED LAURELS 

 

Nyhetsbrev i footer

Motta vårt nyhetsbrev

Din personlige informasjon vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsbrev. Du kan når som helst melde deg av ved å klikke på en link i eposten.