FB Pixel

Creative filmmaking in the face of suppression

How can new production methods preserve freedom of speech and protect vulnerable filmmakers?

March 30th, documentary filmmaker Thomas Østbye is arrested by Norwegian police on site as he is documenting an auction at Sjursøya arranged by Extinction Rebellion.
A filmmaker covering an actuality on public grounds in Norway has been subjected to a violation of his right to freedom of speech in accordance with the European Convention of Human Rights.
This event has put several issues we are already aware of back on the agenda: How can we strengthen legal protection of filmmakers when they are threatened by lawsuits and sanctions from economic or political authorities?

Kortfilmfestivalen inviterer sammen med Norsk Filmforbund og Norske Filmregissører til en panelsamtale med Thomas Østbye under festivalen for å se nærmere på hvordan vi kan håndtere og unngå slike situasjoner i fremtiden.

On the rise all over the world, documentarists and filmmakers are subjugated to political or economic barriers. In the second half of the panel discussion, experiences from filmmakers from other parts of the world will share their perspectives on documenting from dictatorships where freedom of speech is very limited or non-existing. Filmmaker Corinne van Egeraat will join the discussion with plenty of experience to share. How can documentary filmmakers achieve as safe a framework as possible?

Picture from MYANMAR DIARIES

Masterclass with Corinne van Egeraat

Filmskapere i Myanmar har benyttet seg av alternative produksjonsformer for å ikke bli gjenstand for politisk forfølgelse. Både journalister og sivile filmer hverdagslivet under terrorregimet i Myanmar etter militærkuppet 1. februar 2021. De må anonymiseres, og de risikerer livet hvis de blir tatt. I sitt siste filmprosjekt, har van Egeraat jobbet med et anonymt, burmesisk filmkollektiv med produksjonen av filmen Myanmar Diaries. Filmen vil vises på Kortfilmfestivalen etterfulgt av en mesterklasse med co-produsent van Egeraat om nye arbeidsmetoder innen filmproduksjon i møte med politiske hindringer.

Mesterklassen vil ta som et «case study» Myanmar Diaries – den Berlinale-prisvinnende hybriddokumentaren fra 2022 om livet i kjølvannet av militærkuppet i Myanmar. Myanmar Diaries er en film laget av et kollektiv bestående av ti anonyme unge burmesiske filmskapere: med bakgrunn fra fiksjon, dokumentar, journalistikk og animasjon. I mesterklassen vil det utforskes hvordan man skape en større helhet basert på kortfilmer som blander sjangre som dokumentar, fiksjon og animasjon. Deretter vil van Egeraat dele erfaringer om hvordan man kan organisere et vellykket filmkollektiv, og hvordan man kan arbeide anonymt som gruppe.

Fra et produsentperspektiv, tar mesterklassen for seg hvordan man kan sørge for sikkerheten og anonymiteten til filmskapere og hvordan kan samarbeide på tvers av landegrenser med lukkede samfunn. Det blir også en workshop i redigering med utgangspunkt i hvordan Myanmar Diaries forvandlet seg fra sin opprinnelige ide som en samling kortilmer, til én kollektiv helhet som sømløst beveger seg frem og tilbake mellom fiksjon og dokumentar.

VINNER AV BESTE DOKUMENTAR: Co-produsenter Corinne van Egeraat og Petr Lom (Elena Ternovaja)
Nyhetsbrev i footer

Receive our newsletter

Your personal information will only be used to send out newsletters. You can unsubscribe at any time by clicking on a link in the email.