Administrasjon

Anita Svingen
Daglig leder
22 47 46 47 / 95 88 30 04
anita@kortfilmfestivalen.no

Torunn Nyen
Kurator
torunn@kortfilmfestivalen.no

Petter Trønsdal
Teknisk sjef og Printkoordinator
Petter@kortfilmfestivalen.no

Styret

Tom G. Eilertsen – styreleder
John M. Jacobsen
Kathrine Valen Zeiner
Elisabeth O. Sjaastad
Per Norstrøm
Øystein Haga