FB Pixel

Prisvinnere 2009

NORWEGIAN SHORT FILM
GULLSTOLEN for beste norske kortfilm gikk i år til Human, regi Thomas A. Østby.
Juryen uttaler:
”Årets Gullstol går til en film som på en særlig måte evner å ta betrakteren på alvor. I stedet for å gi oss en ferdig definert forståelse av vår omverden, får filmen oss til å ta vårt eget blikk og vår forståelse av oss selv (og våre medmennesker) opp til ny avlesning og fortolkning. Filmen løsriver hverdagslige situasjoner og setter dem inn i en ny sammenheng. Den viser oss i glimt det skjøre og det komiske i det menneskelige. Filmens idé er løst ved en kompromissløs form. Den er dristig fordi den dveler ved øyeblikket og lar tiden åpne opp for tanken.”

Prisen på 50 000 kroner er gitt av Norsk filminstitutt.

TERJE VIGEN AWARD gikk til filmen Kontroll by Hanne Myren.
Juryen uttaler:
”Når film er poesi. Når film evner å fange følelsene mellom oss, slik at det vi har og ikke har, hos den andre og oss selv gjenkjennes og oppleves. Det krever at noen ser. Det krever et temperament som fornemmer, som forsiktig tegner omrisset av et annet menneske. Så det menneskelige står der og ser tilbake på publikum. Men det krever også mot. Å driste seg til å fange noens kjerne og løfte denne frem så menneskene foran kamera kan se seg selv. Terje Vigen 2009 går til en filmskaper vi vil se mer av. Som beveger seg metodisk mellom to genrer, det er dokumentaristens øye som ser, men det er en personinstruktørs redskaper som spisser øyeblikket og gir en overskridende nærhet, sanselighet og sårbarhet. Terje Vigen 2009 går til en dypt inspirerende film. Den tegner nakent – omrisset av et forhold, en ny og utprøvende kjærlighet og en jente som finner seg selv i møte med ham.”

Prisen på 10 000 kroner og en bronsestatuett laget av kunstneren Harald Oredam er gitt av Grimstad kommune.

Norsk kortfilmjurys spesialpris i form av diplom gikk til Sinna Mann by Anita Killi.
Juryen uttaler:
”Juryen vil markere årets høye nivå ved å gi en Juryens spesialpris. Vi mener det er 3 filmer som fortjener festivalens høyeste utmerkelser. Juryen mener at det er en kortfilm ved årets festival som utmerker seg på et faglig særdels høyt nivå. Filmen kombinerer en sterk formsans, et sensitivt kunstnerlig uttrykk med evnen til å formidle et viktig innhold på en bevegende måte – filmen treffer langt utenfor filmens hovedmålgruppe og vil kunne gjøre en forskjell.”

Hederlig omtale i form av diplom gikk til Løshunder, regi Sutharsan Balasubramaniam
Juryen uttaler:
”Hederlig omtale går til en dramaproduksjon som går løs på ett av de store temaene I verden I dag: asyltilværelser, integrering og kulturkonflikter. Gjennom en ekspressiv billedbruk avdekkes et familiedrama sett fra et barns synsvinkel. Tittelen på filmen avspeiler en tilstand som også rammer mennesker.”

Beste musikkvideo gikk til Grand Island: Love in Decay, regi Lars Einar Skageberg.
Juryen uttaler:
”Bilder og musikk i skjønn forening. Videoestetikk og edel enkelthet. Organisk, stolt, lekende, original og insisterende… Opp og ut på løpetur. Fem kompiser som delte vennskap, omsorg for hverandre og lykke over å være til. Vi kunne ikke la være å le av dem og med dem, vi heiet på dem og gledet oss over det de har sammen. En klapp på skulderen til regissøren for å ha insistert på at de fem skulle samles den dagen. Et stort kyss for den spontane kreativitet og originale løsning av oppgaven. En ordenlig spark i baken som inspirasjon og støtte til å fortsette å gjøre det du gjør.”

Jury for norsk kortfilm har bestått av Kjell Bjørgeengen (kunstner), Margreth Olin (regissør og produsent), Erik Poppe (regissør), Valerie Saunders (regissør og produsent, USA/Danmark) og Eva Charlotte Nilsen (direktør, Nordnorsk filmsenter). 

NORSK DOKUMENTAR
GULLSTOLEN for beste norske dokumentar gikk til Presidenten fra Bastøy fengsel, regi Charlotte Røhder TvedtPrisen på 50 000 kroner er gitt av NRK.
Juryen uttaler:
”Vinneren er en ekte dokumentar på den måten at den utvikles mens vi ser. Kamera følger oppmerksomt personene og tar del i hendelsene på en ærlig måte uten å overse motsetninger. Det er ingen som forteller oss hva vi skal føle, hva vi skal tenke, det må vi finne ut på egenhånd. På samme måte er klippingen overbevisende, og følger flyten i historien. Filmen avkler svakhetene i den imperalistiske tanken om at demokratiet kan pakkes inn og sendes som gave til verden. Uten å moralisere viser den at demokratiet sliter i et underutviklet, fattig og korrupt land. Filmen rørte oss med sin ærlighet, ironi og humor, uten å skjule motsetningen i menneskets vesen – våre løgner og våre manglende evner til å leve etter våre idealer.”

Jury for norsk dokumentarfilm har bestått av: Johan Palmgren (regissør og fotograf, Sverige), Helga Reidemeister (regissør, Tyskland), Åsne Seierstad (journalist og forfatter, Norge).

INTERNATIONAL SHORT FILM
GULLSTOLEN for beste internasjonale kortfilm gikk til Love You More, regi Sam Talyor-Wood.

Prisen er på 2 000 Euro.

Juryen uttaler:
”Denne overskuddsfortellingen om ung kjærlighet viser hvordan musikk inspirerer og endrer oss. Filmen beskriver et øyeblikk av ren glede hvor hver detalj er komponert med omsorg og lidenskap. Det er en glede å tildele Gullstolen til en film som vekker våre sanser.”

NOMINASJON TIL EUROPEAN FILM ACADEMY SHORT FILM AWARD 2009 ble tildelt filmen Between Dreams, regi Iris Olsson (Finland).
Juryen uttaler:
”Denne filmen berører det uhåndgripelige og det uuttalte. Den tar oss med på en fysisk reise som avdekker de dypere lagene av ens håp og frykt. Gjennom noen få individuelle fortellinger avdekker filmen et subtilt samspill mellom skjebne og underbevissthet. Filmens stemning og komposisjon omslutter tilskueren i et annet univers.”

Hederlig omtale gikk til filmen Anders og Harri by Åsa Blanck and Johan Palmgren (Sverige)

Juryen uttaler:
”Hederlig omtale går til Anders & Harri av Åsa Blanck og Johan Palmgren for skildringen av et nært vennskaps unike kvaliteter og hvordan vennskap overvinner konflikt og motgang.”

Internasjonal jury har bestått av Daniela Abke (regissør, Tyskland), Sally Berger (kurator ved MOMA, USA), Laurent Guerrier (Clermont-Ferrand Kortfilmfestival, Frankrike), Rune Kreutz (filmviter, Norge) og Christoph Terhechte (leder for Forum, Tyskland). 

ØVRIGE PRISER
Dramatikerforbundets pris The Hourglass Award på 10 000 kroner for beste manus gikk til Lille Røde Hette by Jørn Utkilen.
Juryen uttaler:
”Timeglasset går til ein film som med basis i ei mytisk verd, med metaforisk skaparkraft, gode replikkar og stor forteljarglede, gir oss ein vittig og ikkje minst tvetydig samtidskommentar. Uskuld og dekadanse blir stilt skarpt opp mot kvarandre i ei forteljing som skapar etterglød og undring. Juryen har kjent stor nysgjerrigheit, fascinasjon og begeistring for denne filmen. Vi var einige om at viss det var ein film vi måtte sjå ti gonger etterkvarandre på rappen, måtte det bli denne.”

Hederlige omtaler fra Dramatikerforbundet gikk til Ekornet by Stian Einar Forgaard 
Juryen uttaler:
”Vi vil heidre ein film som har rørt oss sterkt; ei forteljing som både har raffinement og rå kraft. Denne filmen skapar meddikting og djup medkjensle og den tør å dra det hudlause primalskriket opp på lerrettet. Den fortel om at ikkje alle menneske har nøkkelen til å opne den døra som held dei attende – denne filmen har nøkkelen som opna hjarta våre.”

and Løshunder by Sutharsan Balasubramaniam.
Juryen uttaler:
”Nokre tema er så prekere at dei dukkar opp over alt. Desto vanskelegare er det å levandegjere slike tema på film, og fylle konfliktane med menneskeligheit utan å falle i klisjear. Vi vil gje heider til ein film som med klokskap, ømheit, vemod, smerte og lunt vidd maktar å snakke om kulturkonfliktar på ein måte som engasjerer og rører oss. Filmen viser menneske med ulike syn på verdiar, tradisjonar og val, men som alle kjempar for sitt eige menneskeverd og det dei opplever som rett eller godt. Slik blir dette ein viktig film som vaks i medvitet vårt.”

The Norwegian Film Workers' Association’s Technical Award gikk til Rune van Deurs og fotograf Øystein Mamen for lyd og bilde på filmen Human.
Juryen uttaler:
”I årets program har det faglige nivået generelt vært høyt. Vi opplever allikevel at det ofte kan bli mer form enn innhold. På det grunnlag har Juryen i år valgt å premiere en faginnsats som vi føler både eksperimenterer, er modig og berører oss som publikum. Det som gjør at en fagprestasjon er bemerkelsesverdig er at den forsterker helheten. Norsk Filmforbunds Fagpris går i år til to personer for sin medvirkning på en film som etter juryens mening skiller seg ut i årets program. Film består av lyd og bilde. Det er helt sentralt for enhver film. I denne filmen utfyller lyden bildet og omvendt. Årets fagpris går til en fotograf og en lyddesigner som gjennom sin enkle men faglig superb utførte arbeid makter å formidle noen veldig menneskelig, og som får oss til å se noe nytt i helt hverdagslige ting.”

The Norwegian Film Critics' Award til beste norske kortfilm i konkurranse gikk til Human, regi Thomas A. Østby.
Juryen uttaler:
”Kritikerprisen i år går til en film som bruker filmspråket på en nyskapende og gjennomtenkt måte. Til tross for sin strenge form, preges den også av lekenhet, spontanitet og autensitet. Det er en film som engasjerer oss både på et følelsesmessig og filosofisk plan. Filmen lar oss komme til dels ubehagelig tett inn på karakterene. Vi blir fascinerte av dem, glade i dem, sjarmert av dem, frastøtt av dem. Vi ler både av dem og med dem, og noen ganger setter latteren seg i halsen. Filmen lar oss få et innblikk i et bredt spekter av den menneskelige erfaringen og måten vi betrakter våre medmennesker. Å si at filmen er dypt menneskelig, vil være en kraftig underdrivelse.”

Filmkritikernes hederlig omtale gikk til Alle fugler by Sara Eliassen
Juryen uttaler:
”Først og fremst fordi filmens dystopiske og poststrukturalistiske univers formidles med en helt unik særegenhet og kompromissløshet som er sjelden i norsk film. Dernest ønsker filmkritikerlaget å berømme hvordan filmen er formmessig glimrende og utnytter filmens visuelle potensial. Filmen spiller på fascinasjonen, intellektet og refleksjonen og krever slik mye av tilskueren. Alle fugler viser det absurde og tilfeldige i det språkløse, og viser slik Derrida og Foucault i sin ytterste og mest grusomme konsekvens. Filmen formidler en guffen stemning fra dette enigmatiske og bokstavlige meningløse universet. Alle fugler er utvilsomt særdeles vellykket i sitt prosjekt både stilistisk og tematisk. Sara Eliassen viser med denne filmen at hun er en uredd filmskaper som ønsker å fornye og ikke minst å utfordre. Vi ser er unikt utrykk som vi ønsker å se utviklet i fremtiden.”

FILMPOLITIETS KORTFILMPRIS på 10 000 gikk til Brukerstøtte, regi André Øverdal.

Vinneren er stemt frem av publikum via NRK Petre’s nettsider.

Nyhetsbrev i footer

Receive our newsletter

Your personal information will only be used to send out newsletters. You can unsubscribe at any time by clicking on a link in the email.