FB Pixel

Terms and Conditions

Sist oppdatert: 27.april 2022.

Salgsbetingelsene (som man godkjenner ved opprettelse av konto) gjelder for salg av varer og tjenester på kortfilmfestivalen.no til forbrukere, måtte det være privatpersoner eller bedrifter.

Selger er: Kortfilmfestivalen (Stiftelsen Kortfilmfestivalen org. 971 259 272, kan også betegnes som «KFF», «vi» eller «oss»).

Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt «du», «deg» (og tilsvarende benyttes betegnelser som «din» eller «ditt»).

På kortfilmfestivalen.no kan du kjøpe tjenester direkte av Kortfilmfestivalen. For å utføre kjøp på kortfilmfestivalen.no må du akseptere vilkårene i denne avtalen, og følge disse i sin helhet.

Salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og bestillingsbekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

Vi selger tjenester kun til Norge.

Kortfilmfestivalen vil ta betalt for varer med mva.

Alle tjenester levert av Kortfilmfestivalen kan brukes i Norge.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
Du finner disse lovene på https://lovdata.no/.

Dersom du kontakter Kortfilmfestivalen via e-post lagres din e-post henvendelse og kontaktinformasjon hos oss. Kontakter du Kortfilmfestivalen via telefon lagres ditt telefonnummer hos oss. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne gjennomføre din henvendelse og for å kunne kontakte deg hvis det skulle være behov for oppfølging.

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 6.

Kortfilmfestivalen.no er bundet av den prisen som er opplyst til deg ved utsjekk fra kassen, se også punkt 3 nedenfor.

Kortfilmfestivalen.no vil sende en bestillingsbekreftelse når bestillingen er foretatt. Vi tar forbehold om feil på våre nettsider. Dine kvitteringer fra oss vil bli levert til deg via epost.

Alle priser er presentert inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før fullføring av en bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet.

Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp.

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg ved kassen gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort, med e-post faktura eller gjennom Vipps.

Ved valg av e-post faktura som betalingsmåte vil du først motta en bestillingsbekreftelse, så en faktura for betaling. 

Ved valg av Vipps som betalingsmåte gjelder Vipps sine egne vilkår, som du kan lese mer om her, Vipps vilkår.

Alle betalingsmåter behandles gjennom checkin.no. Det er checkin.no som inndriver ditt kjøp til oss. du kan lese mer om checkin.no sine kjøpsvilkår her, checkins kjøpsvilkår.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Kortfilmfestivalen i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner på nettsiden som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Kortfilmfestivalen ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Vi anser 10 arbeidsdager som rimelig tid for dette.

Levering av tjenestene skjer på den måte og på eller innen det tidspunkt som er avtalt (se punkt 1 og 2 ovenfor). Kortfilmfestivalen har ansvar for tilgjengeligheten av tjenestene som leveres.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft.

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp.

Du kan benytte deg av angreretten frem til det digitale innholdet gjøres tilgjengelig for avspilling på våre nettsider.
Angreretten bortfaller ved påbegynt strømming av digitale tjenester, også selv om dette ikke fullføres i sin helhet.

Ta kontakt med oss og informer om at du ønsker å benytte angreretten på kortfilm@kortfilmfestivalen.no.

Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at vi har mottatt angremeldingen.

Etterbetalingen kommer til å skje til kunden gjennom den betalingsmetoden kunden brukte ved bestilling, om ikke annet er avtalt eller det finnes hinder for tilbakebetaling av brukt betalingsmetode.

Angreretten gjelder heller ikke når det for øvrig følger av loven.

Dersom Kortfilmfestivalen ikke leverer tjenesten, eller leverer den for sent i henhold til avtalen (f.eks. at du betaler for tilgang til innhold som ikke blir tilgjengeliggjort til tidspunktet vi har meldt på våre nettsider), og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side (f.eks. dårlig/manglende nett), kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra oss.

Ved forsinkelse må krav rettes til oss innen rimelig tid.

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi oss melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er likevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen.

Melding om feil og mangler på tjenestene kan overbringes Kortfilmfestivalen muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig, primært ved å gi beskjed via epost på kortfilm@kortfilmfestivalen.no.

Ta gjerne skjermbilde av eventuelle feil der det er mulig.

Mangel av funksjonalitet gir ikke rett til reklamasjon, med mindre det gjelder funksjonalitet vi har sagt at vi har. 

Dersom det foreligger en mangel på tjenestene og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6:

  1. Holde hele eller deler av kjøpesummen tilbake (hvis den ikke allerede er betalt)
  2. Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
  3. Under visse forutsetninger kreve prisavslag
  4. Under visse forutsetninger kreve erstatning

Kortfilmfestivalen forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon om det viser seg at tjenestene ikke har noen mangel etter gjeldende forbrukerlovgivning.

Dersom du ber oss slette din kundekonto, slettes også all kjøpshistorikk. Det er viktig at du tar vare på kvitteringer for dine kjøp i forbindelse med eventuell fremtidig reklamasjon. Uten kvittering kan ikke garanti/reklamasjon benyttes.

Ved å akseptere våre salgsbetingelser gir du også ditt samtykke til å oppbevare og behandle dine personopplysninger.

Vennligst les våre retningslinjer for personvern som ligger i en link nederst på våre sider.

Ved å akseptere salgsbetingelsene og bli en kunde hos Kortfilmfestivalen godtar du at vi personaliserer innholdet på nettsiden basert på dine bevegelser og historikk, samt at dataene brukes til å legge deg inn i en interessegruppe, slik at du mottar relevant markedsføring på eksterne nettsider.

Den som er registrert som kunde hos kortfilmfestivalen.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser Kortfilmfestivalen leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, såfremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Kortfilmfestivalen sin side. Du som kunde er også ansvarlig for å sikre at opplysninger som er oppgitt på din konto er korrekte. Disse opplysningene kan administreres i din profil.

Kortfilmfestivalen er kun ansvarlig for verditap for tjenesten dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.

Vi er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra vår side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Kortfilmfestivalen fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle tjenestes tilhørende kjøpesum.

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på kortfilmfestivalen.no følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler.

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Kortfilmfestivalen sin eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Firmanavn og logo skal ikke kopieres eller brukes uten skriftlig tillatelse fra Kortfilmfestivalen.

Nyhetsbrev i footer

Receive our newsletter

Your personal information will only be used to send out newsletters. You can unsubscribe at any time by clicking on a link in the email.