Kortfilmfestivalens ungdomsskolevisning

Fuck the boxes

Kortfilmfestivalen inviterer på en seanse der vi hyller kleine ungdomsopplevelser, kjærlighet og film. Med tanke på elever fra 8. – 10. trinn som publikum har vi håndplukket et knippe tankevekkende fiksjonsfilmer og musikkvideoer fra årets program som belyser ulike perspektiver på identitet og seksualitet. Gjennom et originalt filmspråk tematiserer de ulike filmene i programmet hvordan gruppedynamikk påvirker unge mennesker. Filmene tar også opp kjønnsroller og seksualitet og belyser fra ulike vinkler alt fra det såre og turbulente, til det kitsche, absurde og komiske.
Etter filmene får elevene mulighet til å møte noen av filmskaperne.

Filmene i programmet er:

Rustning, 25 min
(Regi: Marius Myrmel)

Vanam – Sexuality (MV), 5 min
(Regi: Andrea Eckerbom, Stein Johan Grieg Halvorsen)

She-pack, 18 min
(Regi: Fanny Ovesen)

Shoffy – Cool again (MV), 3 min
(Regi: Johannes Greve Muskat)

Fuck the boxes, 10 min
(Regi: Abel Rubinstein)

Sondre Justad – Ikke som de andre (MV), 4 min
(Regi: Trond Kvig Andreassen)