Filmskaper møter filmskaper er et samtalekonsept utarbeidet av filmskaperne Mariken Halle, Itonje Søimer Guttormsen, Gunhild Enger, Vibeke Heide og Ellen Ugelstad, i samarbeid med Kunstnernes Hus Kino.
Konseptet er enkelt: to eller flere filmskapere settes sammen for dybdesamtaler om kunstneriske prosesser og produksjonsmetoder i film. Én filmskaper står i fokus for hver samtale og samtalen varer i minimum en time. Det vises klipp fra filmer underveis. Ved å sette sammen filmskapere fra ulike generasjoner og med ulik bakgrunn og inngang til film, ønsker vi å framheve mangfoldet av metoder og prosesser, og å inspirere til større egenart og handlingsrom i filmfeltet.

De to utgavene av Filmskaper møter filmskaper i Grimstad er et samarbeid mellom Kortfilmfestivalen og Kunstnernes Hus Kino.

Filmskapere i

Filmskaper møter filmskaper: Ellen Ugelstad møter Lene Berg

…alle mine filmer handler om å finne et filmspråk for den spesielle materien de tar for seg. False Belief er også en film om å lage film, om å lage bilder og om hva fotografisk sannhet er.
Lene Berg, Oslofotokunstskoles blogg, mai 2019

Torsdag 13.06 kl. 16:30 i Pan

Filmskaper ii

Filmskaper møter filmskaper: Thyra Dragseth møter Anne Haugsgjerd

Om jeg skal si noe om filmene mine, må det være at uansett hvilke gode hensikter jeg har i starten på en film, ender den ferdige filmen allikevel opp som en lidelseshistorie om det å lage film. Altså en metafilm. Så jeg hører uheldigvis til dem som lider og ikke til dem som leker når de skaper film. Men maler jeg et bilde, leker jeg. Ingen prestasjonsangst. Så hvorfor er jeg nå i gang med ny film? Og at på til med det deprimerende temaet alderdom? …Masochist ?
Anne Haugsgjerd, mai 2019

Fredag 14.06 kl. 16:00 i Pan