TING ER IKKE PÅ ORDENTLIG

Ting er ikke på ordentlig

I en drabantby i Oslo hører vi stemmene til et par som diskuterer hvorvidt de ønsker å bo der, eller ikke. Kvinnen er usikker, og opplever at huset ikke stemmer overens med hennes identitet.

Norge | 2018 | DCP | 3 min

Hanne Nilsen Nygård (f.1984) er bosatt i Oslo og studerer for tiden ved Kunstakademiet i Oslo. Som kunstner utforsker Nygård det private i det offentlige rom.

Hanne Nilsen Nygård
Hanne Nilsen Nygård

English title: It’s Like Things are Not Real Here
Director: Hanne Nilsen Nygaard
Photo: Hanne Nilsen Nygaard
Edit: Hanne Nilsen Nygaard
Producer: Hanne Nilsen Nygaard

Contact: Hanne Nilsen Nygaard
E-mail: nilsen.hanne(at)gmail.com