DIASTOLE

Nk2 diastole

En kortfilm om mennesker og vann. Om å søke nærhet, og håndgripelig omgang med sine omgivelser. Om usikkerhet på hvor en selv slutter, og den andre begynner.

Norge | 2019 | DCP | 21 min

Alexander K. Brucki (f. 1987) er en filmskaper fra Moss. Han gikk ut med en bachelor i Bevegelige bilder fra Nordland kunst- og filmfagskole i 2018, og har fra tidligere en bachelor i Film- og videoproduksjon fra NTNU.

Alexander K. Brucki
Alexander K. Brucki

Original title: Diastole
Director: Alexander K. Brucki
Photo: David Krøyer
Edit: Alexander Brucki
Sound: Alexander K. Brucki
Cast: Yngve Rogstadkjærnet, Vicente Rodrigues, Marcela Malmér
Producer: Alexander K. Brucki

Contact: Alexander K. Brucki
E-mail: alexander6765(at)gmail.com