Robyn Citizen er en filmkurator, stipendiat og prominent Texaner bosatt i Toronto. Hennes eklektiske filmbakgrunn inkluderer en doktorgrad i filmstudier fra New York University (NYU), foreleser i avdelingen for asiatiske studier og teater og film ved University of British Columbia i perioden 2012 – 2017, og programmerer for Human Rights Film Festival 2018. Hun har også publisert bidrag om østasiatisk kult- og skrekkfilm, sorte kvinner i transnasjonale science fiction-filmer, og om Jordan Peeles Get Out, som vi viser som årets utekino.
I 2018 startet Citizen i Toronto International Film Festival som programmerer og programmerer i dag TIFFs internasjonale Short Cuts-seksjon.