Nora Ibrahim har de siste syv årene jobbet med ulike tv-prosjekter i P3s tv-redaksjon i ulike roller. De siste to årene har hun jobbet som prosjektleder og produsent, blant annet for Faten tar valget og dramaserien 17, der hun også er en av serieskaperne. Nå er hun fungerende redaksjonssjef for P3s tv-redaksjon og er eksekutivprodusent for 18.