Laura Rantanen studerer dokumentarfilmregi ved ELO Filmskole Finland, Aalto Universitet. Rantanen er også utdannet innen sosial og kulturell antropologi. I sine arbeider studerer hun sosiale marginer og maktstrukturer. Liminality & Communitas er Rantanens bachelorfilm fra ELO Filmskole.