Hilde Heier

Hilde heier

Hilde Heier studerte filmregi ved New York University. Hun innledet sin karriere i norsk film med å skrive manus til kortfilmer som hun også medvirket i. Etter å ha regissert kortfilmer, spillefilmdebuterte Heier som regissør med Suffløsen (1999) og mottok filmkritikerprisen for den. Heier fikk også atskillig oppmerksomhet med Lille frk. Norge (2003). I 2007 hadde hun regi på spillefilmen Andre omgang. Heier har undervist ved flere av landets utdanningsinstitusjoner, som for eksempel UiB, Den Norske Filmskolen og KHiO, og er i dag førstelektor i skuespillerkunst og regi ved NSKI Høyskole. Hun har holdt mange workshops i skuespillerfag og filmregi ved Statens Studiesenter for film, Norsk Filminstitutt og NRK, hvor hun også har vært engasjert som coach for skuespillere og journalister.