Gabe Van Amburgh er kortfilmprogrammerer og teknisk visningsansvarlig for SXSW. Siden 2011 har han vært ansvarlig for alle aspekter av filmfremvisning, inkludert filmfrakt, salutbygging, overgangen til 100% digital DCP-fremvisning og fillevering, samt en rekke verdifulle analytiske og strategiske bidrag som del av filmteamet. Han har tidligere syv års erfaring fra en rekke roller innen det tekniske feltet ved organisasjoner som Alamo Drafthouse, SXSW og Fantastic Film Fest.