Administrasjon

Anita Svingen
Daglig leder
95 88 30 04
anita@kortfilmfestivalen.no

Petter Trønsdal
Teknisk sjef
Petter@kortfilmfestivalen.no

Torunn Nyen
Kurator
torunn@kortfilmfestivalen.no

Styret

For Aust-Agder fylkeskommune: Arild Eielsen, vara Hege Solli

For Norske Dramatikers Forbund: Monica Boracco, vara Kathrine Valen Zeiner

For Norsk filmforbund: Elisabeth Sjaastad, vara Even Stormyr

For Norske Filmregissører: Leiv Igor Devold

For Virke Produsentforeningen: John M. Jacobsen, vara Torbjørn Urfjell

For Grimstad kommune: Øystein Haga, vara Issifou Koanda.

Kortfilmfestivalens styre har oppnevnt:
Tom G. Eilertsen (Styreleder), vara Per Norstrøm