Administrasjon

Åse Meyer
Interimleder 2019
22 47 46 47 / 41 69 43 79
ase@kortfilmfestivalen.no

Vanja Ødegård
Programmerer og gjestekoordinator
99 22 80 67
vanja@kortfilmfestivalen.no

Hilde Kjos
Produsent
hildek@kortfilmfestivalen.no

Bård Ydén
Programmerer og katalogredaktør
bard@kortfilmfestivalen.no

Atli Bjarnason
Presse- og markedsansvarlig
atli@kortfilmfestivalen.no

Johanne Furuseth
Salgsansvarlig
johanne@kortfilmfestivalen.no

Julie Pichard
Assisterende gjestekoordinator
julie@kortfilmfestivalen.no

Dragica Vidovic
Printkoordinator
draga@kortfilmfestivalen.no

Petter Trønsdal
Teknisk sjef
Petter@kortfilmfestivalen.no

Torunn Nyen
Kurator
torunn@kortfilmfestivalen.no

Styret

For Aust-Agder fylkeskommune: Arild Eielsen, vara Hege Solli

For Norske Dramatikers Forbund: Monica Boracco, vara Kathrine Valen Zeiner

For Norsk filmforbund: Elisabeth Sjaastad, vara Even Stormyr
For Norske Filmregissører: Leiv Igor Devold
For Virke Produsentforeningen: John M. Jacobsen, vara Torbjørn Urfjell

For Grimstad kommune: Øystein Haga, vara Issifou Koanda.

Kortfilmfestivalens styre har oppnevnt:
Tom G. Eilertsen (Styreleder), vara Per Norstrøm