Kvalitet - for hvem?

Oh my god

I januar lanserte Norsk filminstitutt nye kunstneriske kvalitetskriterier. Formålet med kriteriene er å etablere et verktøy for bransjen generelt, og for filmkonsulentene spesielt i deres i arbeid med vurdering av søknader. Men hvordan i det hele tatt enes om begrepets betydning? Hvem definerer egentlig en films kulturelle verdi – beslutningstakerne, filmskaperne selv eller publikum? Kan det å faktisk nå ut til sitt publikum defineres som kvalitet?

Vi inviterer publikum, filmskapere, filmkonsulenter, byråkrater og filmprogrammerere til samtale hvor vi skal borre i kvalitetsbegrepet. Paneldeltakerne har med seg hver sin kortfilm de mener representerer KVALITET. Hva er kvaliteten i nettopp disse filmene og hvorfor er det så vanskelig å enes om og definere begrepet? Velkommen til en utforskende prat om et komplisert tema!

I panelet:
Thea Hvistendahl, filmregissør
Jonas Brenna, produsent/innkjøper, Aftenposten
Lars Daniel Krutzkoff Jakobsen, kortfilmkonsulent, NFI
Kalle Løchen, utvalg for Innkjøpsordningen, tidligere filmkonsulent og evig filmelsker

Moderator:
Cecilie Stranger-Thorsen, spill- og filmkonsulent ved Viken filmsenter

Samtalen vil foregå på norsk.
Arrangementet er et samarbeid mellom Norsk filminstitutt, Viken filmsenter og Aftenposten.

Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen
Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen

Thea Hvistendahl
Thea Hvistendahl
Kalle Løchen
Kalle Løchen
Jonas Brenna
Jonas Brenna
Cecilie Stranger-Thorsen
Cecilie Stranger-Thorsen

Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen er filmkonsulent for kortfilm hos Norsk filminstitutt. Han har gjort en rekke filmer, deriblant to spillefilmer. Han har også jobbet for NRK Radio og undervist i filmmanus på Nordland Kunst- og Filmfagskole og Westerdals. Krutzkoff Jacobsen var i sin tid mest kjent for å ha innført trashfilmen til Norge, og var også i mange år en omstridt kronikør i norske aviser.

Thea Hvistendahl er utdannet filmregissør. Hun har markert seg som en kreativ og skarp historieforteller med en tydelig visuell profil, og hennes kortfilmer og musikkvideoer har vunnet flere priser. For hybridfilmen Adjø Montebello (2017) mottok hun strålende kritikker og fire Amandanominasjoner. Hvistendahl er også aktuell i Grimstad med kortfilmen Satans barn.

Kalle Løchen har vært redaktør av tidsskriftet Film&Kino, og har tidligere arbeidet som filmkonsulent ved Norsk Filminstitutt, Midtnorsk filmsenter og Viken Filmsenter. Kalle har også sittet mange år i utvalget for Innkjøpsordningen ved Norsk filminstitutt. Han er for tiden frilans filmformidler.

Jonas Brenna er produsent og innkjøper i Aftenposten. Siden han begynte i 2013 har han sikret avishuset en historisk Gullrute, en Oscar-shortlisting, Amanda-nominasjon og rekke andre priser og nominasjoner. Gjennom samarbeidet med Kortfilmfestivalen er Aftenposten i dag den største tilbyderen av kortfilm i Norge. Brenna er utdannet journalist og har tidligere jobbet i NRK, hvor han blant annet var med å utvikle den gullrute-vinnende serien Prosjekt Perfekt.

Moderator Cecilie Stranger-Thorsen startet som film- og spillkonsulent ved Viken filmsenter januar 2019. Cecilie har arbeidet lenge i Sverige og Danmark og har arbeidet bredt med tradisjonelle distribusjonsplattformer gjennom det nordisk TV-samarbeidet og som produsent for Nordisk Panorama i Malmö. Hun har også arbeidet med nye metoder for utvikling, distribusjon og publikumsarbeid, som uavhengig konsulent og i 2018 som utviklingsleder for BoostHbg, et filmsenter for nye format og utviklingsmetoder i Skåne.