Alternativ distribusjon for den uavhengige filmen

29197id 024 w1600

Kortfilmfestivalen og Kunstnernes Hus Kino inviterer til en uformell samtale som diskuterer behovet for nye og alternative distribusjonsstrukturer for den uavhengige filmen.

De senere årene har man sett en oppblomstring av en mer vital og mangfoldig filmkultur i Norge. Flere jobber på tvers av sjangre og det har vokst fram et felt mellom billedkunst og film. Uavhengige kinoer, nye festivaler, visningskonsepter og nyskapende filmutdannelser har kommet til. Likevel er det fortsatt vanskelig for sjangerutfordrende og «mindre» filmer å nå ut til publikum. I mange sammenhenger må filmskaperne selv bygge publikum for hvert nye prosjekt, og det er svært få lanseringsmidler å søke for filmer som ikke får tradisjonell kinodistribusjon.

I Storbritannia bidrar BFI Film Audience Network med å få en større bredde av film ut til publikum gjennom formelle samarbeid mellom festivaler, kinoer og kunstinstitusjoner i regionale film hubs. Er dette en modell man kan se til i Norge / Skandinavia? Trenger vi en tydeligere differensiering mellom store og små filmer i framtidens distribusjonsordninger? Kan man se for seg et alternativt distribusjonsnettverk av uavhengige kinoer, cinemateker og kunstinstitusjoner som i større grad handler om relevans og lokal kontekst enn om å nå et stort antall publikummere?

Arrangementer og regissørbesøk har blitt en viktigere faktor for å trekke publikum til kinoene og flere filmskapere bruker mye tid og ressurser på å reise rundt med filmene sine. Bør man ha en alternativ støtteordning for turnévirksomhet slik som i teater- og musikkfeltet?

I andre europeiske land har man sett at kombinasjonen av VOD (video on demand) og nisjekinoer har gitt gode resultater. Henger vi med i utviklingen?

Hvilke utfordringer støter man på når man skal distribuere sin egen film og hvordan kan vi bedre sørge for at dristige og nyskapende filmer når sitt relevante publikum?

Arrangementet er et samarbeid mellom Kortfilmfestivalen og Kunstnernes Hus Kino.

Ellen Ugelstad
Ellen Ugelstad

Mona Hoel
Mona Hoel
Marius Øfsti (foto: Espen Storhaug)
Marius Øfsti (foto: Espen Storhaug)
Truls Foss
Truls Foss
Mariken Halle
Mariken Halle
Silja Espolin Johnson
Silja Espolin Johnson

Ellen Ugelstad, filmskaper og kunstner med omfattende erfaring med distribusjon av egne filmer.

Mona Hoel, regissør, manusforfatter og produsent i produksjonsselskapet Freedom From Fear AS. Distribuerer film fra eget selskap, både for VOD og kino.

Marius Øfsti, stipendiat i Audiovisuelle medier ved Høgskolen i Innlandet. Han er særlig opptatt av filmdistribusjon, og skriver en avhandling om distribusjon av norsk film etter digitaliseringen.

Truls Foss, programsjef for Vega Scene og har en mastergrad i filmvitenskap fra Høgskolen i Lillehammer. Tidligere leder for Lillehammer Filmklubb.

Mariken Halle, manusforfatter, regissør og produsent. Driver produksjonskollektivet Alternativet sammen med Guro Bruusgaard, Magnus Mork og Katja Eyde Jacobsen. Distribuerer langfilmene Kanskje i morgen og Verden venter selv.

Moderator Silja Espolin Johnson er programsjef ved Kunstnernes Hus Kino.