Talentutvikling - hvem, hva, hvordan?

Kff talentutvikling

Talent- og utviklingsprogrammer er godt etablert på mange kunstområder, i næringslivet og ikke minst i idretten. De siste årene har flere ulike talentordninger dukket opp også på filmområdet.

Kortfilmfestivalen har invitert de tyngste talentaktørene til bransjesamtale i Grimstad, og ønsker å høre mer om hvordan de definerer talent, hvordan utvelgelsesprosessene foregår, hvilke målsettinger de har for talentene og hvordan de stimulerer de utvalgte talentenes kreativitet.

Kan vi stole på at de inviterte aktørene finner frem til de beste talentene i mengden av nyutdannede, inspirerte og kreative filmskapere og at de bruker de riktige verktøyene for å løfte de utvalgte til vinnere av bjørner i sølv, og palmer og løver i gull?

Er kunstnerisk talent i seg selv verdi nok i en virkelighet hvor formater, finansiering og distribusjon endres lynraskt, og i en internasjonal virkelighet hvor hard kapital, algoritmer og bestillinger i stor grad styrer prosessene? Hvilken kunnskap trenger de for å nå ut til et stort publikum i et kompleks digitalt medielandskap?

Panelet består av representanter fra Norsk filminstitutt, Talent Norge, Filmskapere og FilmLab. De gir deg fakta og tall fra sine ordninger og opplyser oss om sine visjoner for fremtidens filmskapere og filmbransje.

Moderator for samtalen er Signe Pahle.

Stine Helgeland
Stine Helgeland

Maria Mediaas Jørstad
Maria Mediaas Jørstad
Anders Fristad Rudolph
Anders Fristad Rudolph
Thomas Robsahm
Thomas Robsahm
Signe Pahle
Signe Pahle

Stine Helgeland er avdelingsdirektør for Kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold (KII) i Norsk filminstitutt. Hun har hatt mange ulike roller og jobber innenfor filmfeltet, og kom til NFI fra jobben som innkjøpssjef i Sandrew Metronome International AB. Stine er også sittende styreleder i Nordisk film og tv fond.

Maria Mediaas Jørstad tiltrådte som daglig leder for Talent Norge i 2015. Da kom hun fra stillingen som Sjefsprodusent ved Nationaltheatret. Hun var ansatt på Nationaltheatret i årene 2001-2015, med unntak av årene fra 2007 til 2010 da hun var produsent for MAMMA MIA! som ble oppført på Folketeatret – hun var også daglig leder med ansvar for bygge opp det svenske morselskapet Blixten & co Abs norske datterselskap, med sponsorer, eiere og samarbeidspartnere.

Anders Fristad Rudolph har vært daglig leder for Mediefabrikken siden 2012. Mediefabrikken, med tilhold i Filmparken på Jar, er et ressurssenter unge filmskapere som tilbyr veiledning, produksjonsutstyr, produksjonsstipend og utviklingsprogrammer og har Akershus og Oslo som nedslagsfelt. Anders har vært prosjektleder for og initiativtaker til det nasjonale talentutviklingprogrammet FilmLab Norge.

Thomas Robsahm er produsent, regissør, musiker og tidligere skuespiller. Han har jobbet i de fleste fagfunksjoner på film og tv fra første gang han sto foran kamera som 8-åring i 1972. Etter å ha jobbet et drøyt tiår for Wam & Vennerød på 80-tallet, debuterte han som spillefilmregissør og produsent med filmen Svarte Pantere i 1992. Siden har han regissert både spillefilmer, som Amandavinneren S.O.S. (1999) og Det største i verden (2001), samt dokumentarer som Amandavinneren Moderne Slaveri (2009) og Punx (2015). I 2016 startet han arbeidet med dokumentaren a-ha – The Movie, som får premiere i 2020. Han har vært produsent for en lang rekke regissører bl.a. mange av Margreth Olins filmer, samt for blant andre Joachim Trier, Maria Sødahl, Solveig Melkeraaen og Unni Straume.

Moderator Signe Pahle har lang fartstid i norsk filmbransje og erfaring fra flere ulike posisjoner, blant annet som daglig leder i Filmfond Nord og produksjonsrådgiver i Viken Filmsenter.
Hun har vært en aktiv debattant og skribent i filmbransjen gjennom mange år, og er en trofast venn av Kortfilmfestivalen gjennom mange år.