Three centimetres

THREE CENTIMETRES

Vennskapsbånd settes på prøve når hemmeligheter kommer for dagen høyt over bakken i Beirut.