Regissørmøte: Sara Eliassen

Portrett sara eliassen foto ove kvavik munchmuseet

Regimøtet med Sara Eliassen ledes av Sara Rundgren Yazdani. De skal snakke om Saras kunstnerskap og hvordan hennes praksis beveger seg sømløst mellom film og billedkunst. I perioden 11-17 juni er Saras videoverk The Feedback Loop å finne på skjermer i det offentlige rom rundt og inne på Oslo Sentralstasjon. Munchmuseet i bevegelse – Samtidskunst er et program med kunstprosjekt av yngre kunstnere i ulike rom, inne og ute, i Munchmuseets nabolag.

I dagens digitale samfunn finnes skjermer og levende bilder overalt. Eliassens prosjekt The Feedback Loop er en utforskning av det visuelle språket som brukes i offentlige rom, og hvordan de levende bildene vi omgir oss med fungerer som medprodusenter av våre personlige og kollektive minner. Prosjektet tar utgangspunkt i en idé om at skjermspråket ikke er nøytralt, og ser tilbake til europeiske turist- og propagandafilmer fra 1920 og -30-tallet (heriblant Norgesfilmene) der virkemidler som frykt og begjær er flittig brukt for å skape identifikasjon.
The Feedback Loop undersøker hvordan elementer fra denne perioden har reist gjennom filmhistorien og fortsatt er til stede i dagens skjermsamfunn.

Samtalen mellom Rundgren Yazdani og Eliassen tar utgangspunkt i The Feedback Loop, men vil også se på enkelte andre av Eliassens filmprosjekter heriblant A Blank Slate som ble vist her i Grimstad i 2014 og det eksperimentelle dokumentarfilmprosjektet 43+.
A Blank Slate er en novellefilm produsert i NFI Nye Veier, og en utforskning av hvordan filmhistorien har bidratt til å forme blikk og tanker rundt kjønn, og relasjonen mellom en kvinnelig karakter som subjekt og objekt. Den har vært vist internasjonalt ved bl.a filmfestivalen i Rotterdam, samt på ulike kunstsentre som Ex Teresa Arte Actual i Mexcio City, TPW Toronto, Abrons Art Centre NYC, m. fler.
Eliassen jobber også for tiden med prosjektet 43+ i Mexico, som skal bli en essayistisk dokumentarfilm med utgangspunkt i undersøkelser Eliassen har gjort rundt bortføringen av 43 studenter fra Ayotzinapa i 2014 og propaganda/ mot-propaganda som har oppstått i kjølvannet av denne hendelsen.

Portrett sara eliassen foto ove kvavik munchmuseet
Sara Eliassen

Sara Eliassen (f. 1977) er en billedkunstner og filmskaper basert i Oslo, med prosjekter som spenner mellom Oslo, Mexico City og New York. Eliassen har en mastergrad i fine arts fra San Francisco Art Institute og var studiokunstner tilknyttet The Whitney Museum’s Independent Study Program i New York i 2011. Eliassen har en kritisk undersøkende praksis som utforsker betrakterens narrative forventninger, orientert rundt hvordan levende bilder skaper kollektive minner og er med på å forme vår egen subjektivitetsfølelse. Filmene hennes Still Birds og A Blank Slate har vært vist på flere internasjonale filmfestivaler, blant annet filmfestivalen i Venezia, Rotterdam internasjonale filmfestival og Sundance filmfestival.