Screen Talent Europe: Pitcheforum

Pitcheforum2017 mia 15

I samarbeid med Kortfilmfestivalen inviterer Screen Talent Europe og Mediefabrikken produsenter, regissører og manusforfattere fra nordeuropa til pitcheforum for internasjonal co-produksjon. Det vil pitches 10–12 kort- og dokumentarfilmer i løpet av forumet. I en 5-minutters pitch vil deltakerne presentere prosjektet sitt for en jury og et publikum bestående av potensielle co-produsenter og co-finansiører, samt filmskapere og filmbransje som deltar på festivalen.

Formålet med forumet er at filmskapere i Norden og Europa skal kunne utvikle konkrete samarbeid og igangsette co-produksjoner. De skal også gis muligheten til å danne nettverk og knytte til seg bekjentskaper som kan dras nytte av senere i karrieren.

Den beste pitchen mottar en pris på 50.000 norske kroner.

Om Screen Talent Europe
Screen Talent Europe er et nettverk av organisasjoner som utvikler filmtalenter innenfor film- og tv-bransjen. Mediefabrikken og Tvibit er de norske partene i organisasjonen. Pitcheforumet er finansiert av Mediefabrikken, Screen Talent Europe og Kortfilmfestivalen, med støtte fra Nordisk kulturfond.

Kortfilmfestivalen og Mediefabrikken inviterer på båttur kl. 15:30. Velkommen!

Nordiskkulturfond black