Bransjesamtale: Mangfoldsstrategier ved BFI

Jennifer smith portrait

Hvordan skal man strukturelt endre sin egen bedrift for å være mer inkluderende, og da særlig i filmbransjen? Hvordan kan vi få til mangfold, både blant programmerere, støtteordninger, filmsentere, og ikke minst foran og bak kamera? Jennifer Smith fra British Film Institute kommer for å dele deres strategier og erfaringer. Som Head of Diversity Strategies har hun ansvaret for at BFIs strategier om mangfold og antidiskriminering blir overholdt og implementert. Neil Young (filmkritiker og kurator) vil også delta i samtalen, som ledes av Nedin Mutic fra NFI:LAB.

Les mer her