Debatt: Kjønnsbalanse, mangfold og prioritet i norsk filmbransje

Ingerid stenvold, foto nrk

Kortfilmfestivalen inviterer politikere, bransjeorganisasjonene og NFI til debatt om det store spørsmålet om kvotering og utfordringen filmkulturen står ovenfor med dagens kutt i støtteordningene. Vi ønsker å diskutere viktigheten av en langsiktig strategi på vegne av filmkunsten og sette fokus på hvordan vi sammen kan bygge en bærekraftig filmbransje gjennom rettferdig kjønnsbalanse, mangfold og nyskaping.

Vi stiller spørsmålene:
1. Er moderat kvotering radikalt nok, når vi ser at statistikken på kvinner i hovedfunksjoner fremdeles henger etter? Hvorfor ikke innføre full kvotering?

2. Når de statlige bevilgningene stadig blir kuttet, hva skjer da med utviklingen av filmkunsten, tilfanget av nye filmskapere og den mangfoldige filmkulturen? Vil bransjen selv ta ansvar for disse utfordringene? Og hvordan?

Deltakere:
Anette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet, Stine Helgeland fra NFI, Iselin Shumba fra Skuespillerforbundet, Torbjørn Urfjell fra Produsentforeningen, filmskaper Gunhild Enger fra Filmregissørforbundet, Helene Aalborg fra Filmklubbforbundet, og Petter N. Toldnæs, sentralstyremedlem og representant for regjeringspartiet Venstre.
Innleder: Vigdis Lian.
Moderator for debatten er Ingerid Stenvold.