Eple

Nk6 eple

Eple handler om livet i skjæringspunktet mellom lykke og smerte, om ønsket om å holde fast det som er godt, og innsikten i at alt går videre. Det handler om å drømme, om hvordan de små og tilsynelatende små valgene vi gjør kan få store konsekvenser, om hvordan vi bretter oss inn i og ut av hverandres liv.

Norge | 2017 | DCP | 19 min

Yngvild Sve Flikke (f. 1974) jobbet mange år i NRK før hun bestemte seg for å utvikle seg videre som filmskaper. Etter at hun sluttet i NRK har hun regissert filmen Kvinner i for store herreskjorter som fikk gode kritikker da den ble vist på kino.

Nk6 eple yngvild sve flikke
Yngvild Sve Flikke

Director: Yngvild Sve Flikke
Script: Gunnhild Øyehaug
Producer: Yngve Sæther

Contact: Yngve Sæther
MOTLYS
T: +47 924 09 710
E-mail: yngve@motlys.com