Forhåndsjuryens uttalelse

Kortfilmfestivalen

Det gror godt blant filmtalentene i Norge! Etter å ha sett alle de påmeldte kortfilmene til årets festival er forhåndskomiteen veldig imponert over det generelle nivået, som igjen gjør oss optimistiske på vegne av norsk films fremtid. Det er valgt ut 38 kortfilmer til konkurranseprogrammet, men det er også veldig mye kvalitet og talent blant filmene som ikke er med i årets program. Vi må få rette en stor takk til alle filmskapere som har meldt på sine filmer for flotte filmopplevelser, og vi oppfordrer alle til å fortsette det gode arbeidet fremover.

Vi ble av kortfilmfestivalen gitt mandatet til å sette sammen årets konkurranseprogram for norske fiksjonskortfilmer. Det er en oppgave vi har tatt på største alvor, og utført med samvittighet og engasjement. Vi har hele veien vært bevisst på at vi ønsker å sette sammen et program bestående av filmer med ulike kvaliteter. Vi har vektlagt kvaliteter som særpreg, originalitet, tematisk- og formmessig presisjon, fortellerbehov og fortellerglede.

Årets påmeldte filmer har bydd på lange diskusjoner i komiteen, og ofte har vi hatt veldig forskjellig syn på filmene. Kanskje ikke så ulikt publikum på kortfilmfestivalen. Vi har i disse tilfellene forsøkt å unngå kompromisser og heller søkt mot å sette sammen et utvalg filmer som gjenspeiler våre ulike vurderinger av filmene. Vi er overbeviste over at dette har ført til et mer engasjerende og variert program. Et konkurranseprogram med stor spennvidde innebærer også at mange ulike filmskapere får anledning til å møtes på festivalen, og vi tror at dette vil bidra til en festival med mange interessante og inspirerende diskusjoner.

Det er gledelig å se et stort samfunnsengasjement hos filmskaperne som har sendt inn bidrag til årets festival. Spesielt fremtredende er de mange filmene med flykting- og innvandringsrelatert tematikk, og det store utvalget av filmer med #metoo relaterte historier. En utfordring komiteen har hatt er de mange lange filmene som er meldt på. Vi er blitt tildelt tidsbegrensede programbolker vi skal fylle, og konkurransen blant de lengre filmene blir sånn sett hardere. Det er kun 6 filmer på over 20 minutter som har funnet veien gjennom nåløyet, og flere filmer av høy kvalitet har måttet blitt avvist. Vi vil med dette rette en liten bekymring på vegne av kortfilmen som selvstendig kunstform hvis det blir en økende trend at flere filmer beveger seg over i novellefilmformatet, som ofte etterstreber spillefilmens oppbygging og dramaturgi, og oppfordrer filmskaperne til å tenke igjennom lengden på sine kommende prosjekter.

Vi har hatt som ønske, men ikke styrende kriterium å ha en jevn kjønnsbalanse blant regissørene. Derfor er det ekstra gledelig at årets konkurranseprogram faktisk har endt opp med en tilnærmet jevn kjønnsbalanse.

Det har vært en stor ære å få innblikk i så og si alt av kortfilmproduksjon i Norge fra det siste året. Vi ønsker kortfilmfestivalens publikum mange gode filmopplevelser!

Rebecca Figenschau
Geir Greni
Isak Eymundsson

Nk komite