Forhåndsjuryens uttalelse

Kortfilmfestivalen

Arkitektur. Jungel. Ritualer. Krig. Kropp. Spennvidden har vært stor blant de mange dokumentarene som ble sendt inn til vurdering, og juryen har etter beste evne forsøkt å kuratere et program som fanger inn noe av dette mangfoldet.

Filmenes tematikk, fortellerstil og audiovisualitet har utfordret, irritert, engasjert og inspirert oss. Noen har bragt oss tettere på mennesker enn det er rimelig å tenke at en kortfilm er i stand til. Andre har dratt med oss på reiser, gjennom faser i livet, langs elver og veier, over landegrenser. Flyktningekrisen har resultert i to av programmets emosjonelt sterkeste filmer, med perspektiver vi ikke har tilgang på gjennom nyhetsinnslag og avisartikler. Fascinasjonen for rom, linjer og arktitektur har vært påfallende. Likeledes har mange regissører interessert seg for kvinners ansikter, kropper, erfaringer og historier.

En av filmene gir oss innsyn i råmaterialet fra et gammelt prosjekt. Bit for bit utgjør restene en ny prosess, en ny fortelling. Dokumentaren er aldri en avklart form, og må tilpasses det som skjer foran kamera. Møtet mellom en tydelig visjon og den uforutsigbare virkeligheten, er dokumentarens fremste kvalitet som kunstuttrykk. Den oppstår i skismaet mellom makt og avmakt: Regissøren legger til rette for at kameraet og lydutstyret skal fange opp noe spesifikt, men kan aldri bevege seg bort fra sannheten.

Her er 23 sannheter. Noen av dem tester ut bæreevnen til et originalt uttrykk, og utfordrer tilskuerens oppfatning om hva dokumentarer er eller bør være. Noen vil oppleve at tålmodigheten settes på prøve. Andre lar oss bli kjent med fascinerende miljøer eller personligheter, uten å ta filmspråklige omveier. Alle har fremkalt følelser, skapt diskusjoner, lært oss noe vi ikke visste om verden.

Julia Dahr
Nefise Özkal Lorentzen
Lars Ole Kristiansen

Kd komite

Les mer her