Visning av filmen «The Magnitsky Act – Behind the Scenes»

07.06.2016

Kortfilmfestivalen er nødt til å ta ut The Magnitsky Act – Behind the Scenes fra årets program. Å ikke vise dokumentaren har vært en svært vanskelig avgjørelse, og Kortfilmfestivalen støtter fortsatt Piraya Film og Nekrasov sitt ønske om å fullføre dette filmprosjektet.

The magnitsky act nd

Kortfilmfestivalen er en arena for visning av film, seminarer og debatt. Festivalen har i snart 40 år vært et sentralt samlingspunkt for den uavhengige norske filmbransjen, hvor man har vist og diskutert film, og hvor ytringsfriheten for filmskapere står i høysetet. Det skal festivalen fortsette å være.

Dette er ikke første gang visningen av en film i Kortfilmfestivalens program har vært forsøkt stoppet. Kortfilmfestivalen viker ikke unna denne type kontroverser, men hver sak må vurderes på et selvstendig grunnlag.

Den omdiskuterte filmen “The Magnitsky Act” skulle hatt sin norske premiere i Grimstad på fredag. Som kjent har festivalen fått varsel om søksmål fra William Browder, enken etter Magnitsky og hans mor dersom festivalen viser filmen, da de hevder at filmen er ærekrenkende for Browder og Magnitsky.

Når styret nå ser seg nødt til å ta den vanskelige avgjørelsen at Kortfilmfestivalen ikke skal være første visningsarena for “The Magnitsky Act”, skyldes det flere forhold.

Da de europeiske kringkasterne ZDF og ARTE har utsatt visningen av filmen, ville en visning i Grimstad være første publikasjon av filmen, noe som innebærer et vesentlig større ansvar. Saken som filmen dreier seg om er veldig kompleks med en omfattende dokumentasjon på russisk og engelsk. Filmen er dessuten en «work in progress». Den versjonen som eventuelt skulle ha vært vist nå, ville først ha vært klar i festivaluken, og festivalen har derfor ikke nok tid til å foreta de nødvendige og forsvarlige – herunder – juridiske vurderingene, før den eventuelle visningen av filmen. Filmen har heller ikke en såkalt «visningsforsikring» (Error and Omission Insurance), hvilket betyr at festivalen ikke er beskyttet økonomisk ved en visning gjennom dette.

Kortfilmfestivalen er en liten norsk filmfestival, med knappe økonomiske og administrative ressurser. Festivalen drives med bevilgninger fra staten, Aust-Agder fylke og Grimstad kommune. Festivalen vil ikke ha midler til å kunne håndtere en rettssak av slike dimensjoner, og ville i verste fall måtte nedlegges. Bare saksomkostningene alene ville være umulig å håndtere.

I stedet for den oppsatte visningen av filmen inviterer vi til debatt. Vi ønsker at både filmen og vårt dilemma skal diskuteres under festivalen.

Å ikke vise The Magnitsky Act – Behind the Scenes har vært en svært vanskelig avgjørelse, og Kortfilmfestivalen støtter fortsatt Piraya Film og Nekrasov sitt ønske om å fullføre dette filmprosjektet.
Kortfilmfestivalen ønsker å fremme tiltak for å unngå at andre festivaler og meningsarenaer settes i samme situasjon. Festivalen vil dermed arbeide med et fremtidig fond, viet til juridiske omkostninger på ytringsfrihetsfeltet.

For videre spørsmål, kontakt styreleder Tom G. Eilertsen på tom.eilertsen@bullco.no, 907 92 550, eller daglig leder Anita Svingen anita@kortfilmfestivalen.no, 958 83 004.

Motta vårt nyhetsbrev!

Din personlige informasjon vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsbrev. Du kan når som helst melde deg av ved å klikke på en link i eposten.