Regissørmøte: Sara Eliassen

31.05.2018

Film, samtidskunst og propaganda. 1920-tallets frykt og begjær i dagens digitale bildekultur.

Portrett sara eliassen foto ove kvavik munchmuseet
Sara Eliassen. Foto: Ove Kvavik, Munchmuseet

Regimøtet med Sara Eliassen ledes av kurator for Munchmuseet i bevegelse Natalie Hope O´Donnell og kortfilmfestivalen.no måtte spørre sistnevnte:

Hva er unikt med kunstnerskapet til Sara Eliassen?

S200 natalie.hope o donnell
Natalie Hope O'Donnell, Kurator ved Munchmuseet

- Sara Eliassens kunstneriske praksis opererer på mange måter mellom kunst- og filmfeltet. I ‘The Feedback Loop’ drar hun veksler på filmhistorien, samtidig som hun retter et kritisk blikk på dagens skjermspråk. Hun evner å flette det historiske og det aktuelle, teori og praksis, sammen i et unikt kunstnerisk uttrykk, som formidler komplekst tankegods med en vilje til å kommunisere bredt, noe skjermintervensjonene på og rundt Oslo S viser.

Sara Eliassen er en av våre mest interessante samtidskunstnere, og vi er glade over å ha henne med på ‘Munchmuseet i bevegelse’ i 2018 med et såpass omfattende, nytt prosjekt.

I Grimstad skal Eliassen og O’Donnell snakke om Saras kunstnerskap og hvordan hennes praksis beveger seg sømløst mellom film og billedkunst. I perioden 11-17 juni er Saras videoverk The Feedback Loop å finne på skjermer i det offentlige rom rundt og inne på Oslo Sentralstasjon. Munchmuseet i bevegelse – Samtidskunst er et program med kunstprosjekt av yngre kunstnere i ulike rom, inne og ute, i Munchmuseets nabolag.

I dagens digitale samfunn finnes skjermer og levende bilder overalt. Eliassens prosjekt The Feedback Loop er en utforskning av det visuelle språket som brukes i offentlige rom, og hvordan de levende bildene vi omgir oss med fungerer som medprodusenter av våre personlige og kollektive minner. Prosjektet tar utgangspunkt i en idé om at skjermspråket ikke er nøytralt, og ser tilbake til europeiske turist- og propagandafilmer fra 1920 og -30-tallet (heriblant Norgesfilmene) der virkemidler som frykt og begjær er flittig brukt for å skape identifikasjon.
The Feedback Loop undersøker hvordan elementer fra denne perioden har reist gjennom filmhistorien og fortsatt er til stede i dagens skjermsamfunn.

Samtalen mellom Hope O´Donnell og Eliassen tar utgangspunkt i The Feedback Loop, men vil også se på enkelte andre av Eliassens filmprosjekter heriblant A Blank Slate som ble vist her i Grimstad i 2014 og det eksperimentelle dokumentarfilmprosjektet 43+.
A Blank Slate er en novellefilm produsert i NFI Nye Veier, og en utforskning av hvordan filmhistorien har bidratt til å forme blikk og tanker rundt kjønn, og relasjonen mellom en kvinnelig karakter som subjekt og objekt. Den har vært vist internasjonalt ved bl.a filmfestivalen i Rotterdam, samt på ulike kunstsentre som Ex Teresa Arte Actual i Mexcio City, TPW Toronto, Abrons Art Centre NYC, m. fler.
Eliassen jobber også for tiden med prosjektet 43+ i Mexico, som skal bli en essayistisk dokumentarfilm med utgangspunkt i undersøkelser Eliassen har gjort rundt bortføringen av 43 studenter fra Ayotzinapa i 2014 og propaganda/ mot-propaganda som har oppstått i kjølvannet av denne hendelsen.

Motta vårt nyhetsbrev!

Din personlige informasjon vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsbrev. Du kan når som helst melde deg av ved å klikke på en link i eposten.