Kortfilmfestivalen kuttes i tildelingen fra NFI

11.01.2018

NFI har kuttet støtten til Kortfilmfestivalen med 600.000,- fra forrige utdeling. Dette reagerer vi på.

35463936265 17c7d077c7 o

I fjor fylte Kortfilmfestivalen 40 år og ble hedret og hyllet av en bransje som har tilbrakt mange somre i Grimstad. I år var vårt første år til vurdering av NFI sitt festivalutvalg, på lik linje med alle andre filmfestivaler. Tidligere har vi vært knutepunktfestival og øremerket på statsbudsjettet. Vi stilte oss positive til dette. Hvem bedre til å vurdere vår betydning for nye talenter og norsk filmbransje enn NFI? Dessuten har festivalen hatt noen rekordår for filmpåmelding og besøkstall, verdens største filmfestivaler har vært tilstede siden 2015 med egne program, og vi er Norges eneste Oscar-kvalifiserende festival, så vi søkte med godt mot.
NFI kuttet vår støtte med 20% av det vi fikk i fjor. Det utgjør 600 000,-.

Deres begrunnelse for dette er at det har vært nødvendig å reduserte tilskuddet vårt i arbeidet med en mer rettferdig fordeling mellom festivalene, selv om "NFI informerer om at de har økt rammene for tilskudd til festivaler i år. Les mer om NFIs begrunnelse her .
Det er én annen festival som også fikk redusert sitt tilskudd med 600 000,-, det er Den norske filmfestivalen i Haugesund. Det vil si at de to største bransjefestivalene i Norge var de eneste i år som fikk redusert sin støtte. Er det noe NFI ønsker å si til bransjen?

I filmmeldingen står det at filmfestivaler er viktige formidlere av filmkultur. ”Filmfestivalene er av særlig stor betydning for den type filmer som er underrepresentert i de øvrige visningsarenaene for film, som for eksempel kort- og dokumentarfilm og filmer fra andre verdensdeler enn USA og Europa.”
Hele vårt budsjett er på ca. 5 500 000,- tilsammen. Våre inntekter fra billettsalg er lave, da vi ikke er en publikumsfestival, og deltagere med film i programmet får naturlig nok gratis pass. I tillegg er det vanskelig å få sponsoravtaler til kortfilm, da dette ikke er en kommersiell nok verden for mange. Derfor er vi helt avhengige av tildelinger fra stat, fylke og kommune, i tillegg til reisestøtte fra ambassader til utenlandske gjester, programstøtte fra diverse organisasjoner og samarbeid.

Argumentet med ”en mer rettferdig fordeling” er da vanskelig å forstå, da formålet må vel være å gi tilskudd etter behov og måloppnåelse, ikke etter å gi en mest mulig lik sum.
Vi fikk i tillegg en muntlig beskjed om at utvalget hadde tatt en ansvarlig vurdering om at vårt driftsbudsjett kunne kuttes med 600 000,-. Dette har vi nå bedt om et møte med NFI om, for å hjelpe oss med å finne disse 600 000,- som kan kuttes. 2017 var året vi endelig gikk med litt overskudd. Vi har alltid balansert hårfint på sluttsummen, og vi er stolte av å arrangere det vi anser er den viktigste møteplassen for utviklingen av norske filmskapere og visning av kortfilm i Norge med de begrensede midlene vi allerede har.

For å få bedre innsyn i festivalens virke, se vår rapport fra 2017 og budsjett ved å følge linkene.

Rett før jul deltok vi sammen med en samlet bransje – og NFI – i en demonstrasjon mot kuttet på 20 millioner til filmfondet som var et ”arbeidsuhell” i forliket til regjeringen. Et av de mange viktige poengene var ”nå som det går så bra for norske filmer og serier, er det dette som er gaven?”.
Nå spør vi det samme til NFI: Hvorfor kutter dere oss, når vi gjør det så bra og når vi nå ser en ny, spennende generasjon av filmskapere som burde fortsette å ha en sterk Kortfilmfestival som sin arena og springbrett?