Hvor står ytringsfriheten?

28.02.2017

Kortfilmfestivalen har mottatt støtte fra Fritt Ord for å kartlegge ytringsfriheten hos norske dokumentarister.

27343272634 b9c45be514 o

Norsk dokumentarfilmbransje er i en meget positiv utvikling. Prosjektene er de siste 10 årene blitt stadig mer internasjonale. Økende grad av co-produksjoner innebærer flere samfunnskritiske filmer med internasjonal appell og stort nedslagsfelt. Det lages flere filmer som stiller spørsmål ved maktstrukturer, politikk, miljø og korrupsjon. Som en del av denne utviklingen vil norske dokumentarister med stor sannsynlighet møte på sensur, enten i Norge eller internasjonalt.

Kortfilmfestivalen trakk i fjor sommer dokumentarfilmen “The Magnitsky Act – Behind the scenes” fra programmet, etter varsel om søksmål fra investor Bill Browder. Dette ble starten på en lang og het debatt som fortsatt pågår. Debatten har både handlet om innholdet i filmen og hvorvidt den er ærekrenkende eller en del russisk propaganda, men også tatt for seg om ytringsfriheten i Norge faktisk er reell. Uavhengig av hva man måtte mene om festivalens beslutning om å ta filmen ut av programmet er det åpenbart at ytringsfriheten ble satt under press på Kortfilmfestivalen i fjor. Vi har også sett andre eksempler hvor norske filmskapere trues eller presses, og tilfeller hvor filmskapere overvåkes, materiale konfiskeres og kilder avsløres.

Våren 2017 vil Kortfilmfestivalen, med støtte fra Fritt Ord, intervjue og kartlegge sentrale aktører i norsk dokumentarbransje. Målet er å få innsikt i hva bransjen selv tenker om ytringsfrihetens kår for dagens norsk dokumentbransje. Kartleggingen, som skal utføres av dokumentarist Hanne Myren, vil fortelle om utfordringer, bekymringer og erfaringer i bransjen. Vi ønsker å få vite mer om hvilke behov som finnes og hva slags kompetanse og kunnskap som trengs, både hos produsenter, dokumentarister og hos ulike visningsarenaer og plattformer. Kan saken med The Magnitsky Act ha skapt selvsensur hos filmskapere, tilskuddsgivere og formidlingsaktører? Hvilke aktører i bransjen har opplevelser av trusler og forsøk på sensur?

Under Kortfilmfestivalen i juni ønsker vi å presentere sentrale problemstillinger og utfordringer som er avdekket i forbindelse i kartleggingen. Hvordan forholder bransjeaktørene seg til press og påvirkning fra media, store kommersielle aktører, etterretning eller politikere? Hva trenger vi for å ivareta en film både i produksjonsfasen og under lanseringen, med tanke på sikkerhet og kildevern? Kortfilmfestivalen i juni vil være en møteplass hvor vi deler kunnskap og skaper økt bevissthet gjennom diskusjon og erfaringsutveksling på dette viktige feltet.

Du må gjerne ta kontakt med oss hvis du har noe innspill.

Kontaktpersoner:
Hanne Myren, prosjektleder for kartleggingen, hannemyren@gmail.com
Elisabeth Aalmo, daglig leder i Kortfilmfestivalen, elisabeth@kortfilmfestivalen.no

Motta vårt nyhetsbrev!

Din personlige informasjon vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsbrev. Du kan når som helst melde deg av ved å klikke på en link i eposten.