Betingelser for påmelding til Kortfilmfestivalen 2020

For deltakelse i norsk konkurranseprogram
Filmens regissør eller hovedprodusent må være norsk eller bosatt i Norge.
Utenlandsk film med norsk regissør kan også delta.
Kortfilm kan være inntil 35 minutter.
Dokumentarfilmer kan være inntil 40 minutter.

Frister
Filmen må være ferdigstilt etter 15. mars 2019.
Siste frist for påmelding er mandag 16. mars 2020.

Filmer som går videre til konkurranse vil bli orientert om dette innen begynnelsen av april 2020. Påmelder må levere ferdig visningskopi til Kortfilmfestivalen innen 17. april 2020. Dersom visningskopi ikke leveres innen fristen står festivalen fritt til å kunne ta filmen ut av konkurranseprogrammet. Påmeldingsavgiften vil ikke bli refundert.

Påmeldingskjema
Ved utfylling av påmeldingskjema forplikter Påmelder seg til å gi korrekte opplysninger om filmen, produksjonsinformasjon, fagfunksjoner og rettighetshavere.

Påmelder må inneha alle rettigheter til filmen og må kunne dokumentere dette dersom Kortfilmfestivalen skulle be om det. Kortfilmfestivalen står fritt til å trekke filmen fra programmet dersom Påmelder ikke innehar rettigheter eller på andre måter har unnlatt å gi korrekte opplysninger om filmen.

Vurdering av innsendte filmer

Påmeldte filmer blir vurdert av en forhåndsjury nedsatt av Kortfilmfestivalen. Forhåndsjuryen innstiller konkurranseprogrammet, med det er daglig leder som står kunstnerisk ansvarlig. Beslutningen er endelig og kan ikke klages.

Bruk av materiale

Dersom filmen går videre til konkurranse står Kortfilmfestivalen fritt til å kunne benytte filmens billedmateriale (foto og levende bilder) til ikke-kommersiell promotering av filmen, visningene og festivalen generelt for inneværende år. Dette inkluderer program, flyere, bannere og annet promoteringsmateriale for Kortfilmfestivalen 2020.

Filmer som tas ut til konkurranseprogram kan vises inntil 5 ganger i løpet av festivalen (inkludert repriser og spesialprogram) og i Best Of-program etterfølgende festivalen. Visninger ut over dette skal avtales med Påmelder. Normalt vises hvert konkurranseprogram 2 ganger.

Tekniske krav til påmelding og visning
I påmeldingen laster Påmelder opp en påsynsfilm på Vimeo. Hvis filmen velges ut til festivalen, vil Kortfilmfestivalen be om en visningskopi for kino i Grimstad. Standard visningsformat under festivalen er DCP.

Kortfilmfestivalen forbeholder seg retten til å konvertere hvilket som helst innlevert materiale til DCP, dersom dette er mulig, og dersom det anses som nødvendig for å kvalitetssikre gjennomføring av visningene våre.

Kortfilmfestivalen er en internasjonal festival, og alle filmer som deltar i konkurranseprogram må derfor ha engelske undertekster.
Betingelser – Kortfilmfestivalen 2020