Seminarer og arrangementer 2017 / Pitcheforum

Torsdag 15. juni
Kl. 10:00–14:00
Scandic Hotel

Pitcheforum

Sa. ste pitch. bilde

I samarbeid med Kortfilmfestivalen inviterer Screen Talent Europe og Mediefabrikken produsenter, regissører og manusforfattere fra Nord Europa til pitcheforum for kort- og dokumentarfilm. Det vil bli pitchet 10-14 kort- og dokumentarfilmprosjekter i løpet av forumet. I en 5-minutters pitch vil deltakerne presentere prosjektet til en jury, og et publikum bestående av potensielle co-produsenter og co-finansiører, samt filmskapere og filmbransje som deltar på festivalen.

Formålet med forumet er at filmskapere i Norden og Europa skal kunne utvikle konkrete samarbeid og igangsette co-produksjoner, samt utvikle nettverk og bekjentskaper som man kan dra nytte av senere i karrieren.

Den beste pitchen mottar en pris på 50 000 norske kroner.

Om Screen Talent Europe
Screen Talent Europe er et nettverk av organisasjoner som utvikler filmtalenter innenfor film- og tv- bransjen. Mediefabrikken og Tvibit er de Norske partnerne i organisasjonen.

Pitcheforumet er finansiert av Mediefabrikken, Screen Talent Europe og Kortfilmfestivalen, med støtte fra Nordisk Kulturfond.