Debatt: Kjønnsbalanse, mangfold og prioritet i norsk filmbransje

18496015998 fe195fbdcb z

Kortfilmfestivalen inviterer politikere, bransjeorganisasjonene og NFI til debatt om det store spørsmålet om kvotering og utfordringen filmkulturen står ovenfor med dagens kutt i støtteordningene. Vi ønsker å diskutere viktigheten av en langsiktig strategi på vegne av filmkunsten og sette fokus på hvordan vi sammen kan bygge en bærekraftig filmbransje gjennom rettferdig kjønnsbalanse, mangfold og nyskaping.

Vi stiller spørsmålene:
1. Er moderat kvotering radikalt nok, når vi ser at statistikken på kvinner i hovedfunksjoner fremdeles henger etter? Hvorfor ikke innføre full kvotering?

2. Når de statlige bevilgningene stadig blir kuttet, hva skjer da med utviklingen av filmkunsten, tilfanget av nye filmskapere og den mangfoldige filmkulturen? Vil bransjen selv ta ansvar for disse utfordringene? Og hvordan?

Deltakere:
Anette Trettebergstuen (A), Stine Helgeland og Sindre Guldvog fra NFI, Monica Boracco fra Dramatikerforbundet, Torbjørn Urfjell fra produsentforeningen, Kulturdepartementet og flere tba.